Voorwoord

In dit jaarverslag treft u een weergave van al onze activiteiten in 2018 aan. Om onze resultaten nog compacter aan te bieden, maakten we een video met onze hoogtepunten. Zo bent u in een paar minuten op de hoogte van onze voornaamste activiteiten in 2018.


Want hoogtepunten waren er zeker. Voor mij persoonlijk was dat het internationale TSO Forum, een evenement dat ik organiseerde onder de vlag van ITA COSUF voor mijn Europese collega-veiligheidsbeambten.


Gelukkig hadden we ook in 2018 niet te maken met significante incidenten in de tunnels van Rijkswaterstaat. De bedrijfsprocessen zijn verder aangescherpt en ook onze werkwijze voor het uitbrengen van advies is efficiënter georganiseerd. Onze proactieve en onafhankelijke werkwijze draagt bij aan het veilig in bedrijf hebben van de bestaande tunnels.


Zoals aangekondigd in het vorige jaarverslag is er meer aandacht uit gegaan naar de bestaande tunnels en de renovatie daarvan. De succesvolle opening van de gerenoveerde Velsertunnel begin 2017 en de voorbereidingen voor de renovatie van de Heinenoordtunnel leveren een goede kans om ervaring op te doen, zowel voor de projectorganisatie, de tunnelbeheerder als ook ons eigen bureau.


Ik wens u veel leesplezier toe en ik wil vanaf deze plek alle samenwerkingspartners bedanken die hebben bijgedragen aan dit jaarverslag. Mochten er vragen ontstaan tijdens het lezen, dan hoor ik dat natuurlijk graag!


Met vriendelijke groet,


Peter Kole

Veiligheidsbeambte wegtunnels Rijkswaterstaat