‘Een burgemeester die actief communiceert met de veiligheidsbeambte’

Over de samenwerking tussen bevoegd gezag en BVB bij de renovatie Heinenoordtunnel.

Burgemeester Van Belzen van de gemeente Barendrecht heeft veel ervaring met tunnels. Zo was hij ooit de voorzitter van de Commissie Tunnelveiligheid. Nu is hij bevoegd gezag voor de Heinenoordtunnel die rond 2023-2024 gerenoveerd gaat worden. Waarom heeft hij de adviezen van de veiligheidsbeambte daarbij nodig?

Van Belzen is al heel lang betrokken bij tunnelveiligheid. Toen de Betuwelijn werd gebouwd was hij burgemeester van de gemeente Graafstroom. En in onder andere die gemeente werd de Sofiaspoortunnel aangelegd. Er was toentertijd veel discussie over de veiligheidsborging en Van Belzen werd aangesteld als coördinator namens de vijf betrokken gemeenten. “Zo is het avontuur met tunnels begonnen.” aldus de burgemeester.

Commissie Tunnelveiligheid

Rond 2007 werd hij aangesteld als voorzitter van de Commissie Tunnelveiligheid. Van Belzen: “De Commissie gaf adviezen die niet iedereen goed gezind waren, er was veel discussie. Want hoe ver ga je eigenlijk met je adviezen? Ik vind dat de Commissie nauwgezet gewerkt heeft. En dat het integraal denken over veiligheid goed geslaagd is. Jammer dat daar in 2012 een einde aan kwam.” Na het opheffen van de Commissie Tunnelveiligheid werd het Kennisplatform Tunnelveiligheid in het leven geroepen. Ook was parallel de functie van de veiligheidsbeambte geregeld in het wettelijk kader voor tunnels (Warvw).

Renovatie van de Heinenoordtunnel

Als burgemeester van de gemeente Barendrecht is Van Belzen operationeel verantwoordelijk voor de inzet van hulpdiensten in de Heinenoordtunnel. Die tunnel verbindt sinds 1969 de gemeente Hoeksche Waard en Barendrecht, maar Barendrecht is in de lead voor vergunningen en woordvoering. Na de aankomende renovatie zal de tunnel voldoen aan de nieuwe tunnelstandaard. Daarvoor wordt groot onderhoud uitgevoerd en worden technische installaties vervangen.

Belangrijke route

“Iedere dag rijden er ongeveer 110.000 voertuigen door de tunnel. Deze cruciale schakel is 1 van de 2 ontsluitingen vanuit de Hoeksche Waard. Wat betekenen de werkzaamheden en het tijdelijk sluiten van de tunnel voor de 85.000 mensen op het eiland? Daar maak ik me wel zorgen over. Daarom zijn we zo vroeg mogelijk met het ministerie en Rijkswaterstaat in gesprek gegaan. Zodat we als één overheid kunnen opereren richting de burgers.” vertelt de burgemeester.

Actieve burgemeester

De samenwerking tussen de veiligheidsbeambte en bevoegd gezag speelt met name bij de vergunningverlening. Peter Kole adviseert burgemeester Van Belzen bij de vergunningen die hij moet gaan afgeven voor de Heinenoordtunnel. Peter: “Van Belzen is voor mij een voorbeeld van een burgemeester die zelf heel actief communiceert met de veiligheidsbeambte over een project. Het is natuurlijk heel prettig sparren met iemand die zo’n rijke historie in de tunnelwereld heeft. Vanuit mijn onafhankelijke positie kan ik een advies geven op diverse deelaspecten, bijvoorbeeld over het gebruik van de Tweede Heinenoordtunnel voor OV-gebruik. Op die manier help ik hem in het vergunningstraject.”

“Voordat ik zo’n besluit ga nemen wil ik een goed advies. Ik wil weten of er voldoende maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen.”

Met de benen op tafel

De burgemeester beaamt het belang van het advies van de veiligheidsbeambte: “Voordat ik zo’n besluit ga nemen wil ik een goed advies. Ik wil weten of er voldoende maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen. Het is een spannend traject, en het helpt om dan al vooraf zeer regelmatig in gesprek te zijn met elkaar en waardering te hebben voor elkaars positie. Zo praten we af en toe ‘met de benen op tafel’ over allerlei onderwerpen die ons beiden aangaan, zoals cybersecurity. Heel waardevol.”

Meer informatie over de renovatie van de Heinenoordtunnel?