2018 in beeld

"Onze proactieve en onafhankelijke werkwijze draagt bij aan het veilig in bedrijf hebben van de bestaande tunnels."

RWS tunnels in 2018

Taken van een veiligheidsbeambte

Samenwerking tussen bevoegd gezag en BVB bij de Heinenoordtunnel

Wettelijke taken: adviezen en audits

Coördinerend tunnel-HID Bob Demoet over het belang van context

Gevraagde en ongevraagde adviezen

LTB, LTR en BVB: geen eilandjes a.u.b.!

Kennisdeling

Tussentijds bevindingen delen bij project Blankenburgverbinding

Opleiden, trainen en oefenen

Evaluaties van (significante) incidenten

Doorkijk naar 2019

Colofon