Het team stelt zich voor

Sinds 2017 is Peter Kole de veiligheidsbeambte. Na veel personele wisselingen in 2017 is het team in 2018 ongewijzigd gebleven. Er zijn 4 adviseurs: Gerda Keereweer, Joyce Vreede, William van Rijswijk en Helmut Breedeveld. Zij zijn tevens accounthouders voor verschillende regio’s en dienstonderdelen. Iedere adviseur heeft zijn/haar eigen specialisme en is tevens aangewezen als centrale aanspreekpunt bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Fadla Hajioui is als managementassistente de verbindende factor binnen het team.

Het team stelt zich voor

Sinds 2017 is Peter Kole de veiligheidsbeambte. Na veel personele wisselingen in 2017 is het team in 2018 ongewijzigd gebleven. Er zijn 4 adviseurs: Gerda Keereweer, Joyce Vreede, William van Rijswijk en Helmut Breedeveld. Zij zijn tevens accounthouders voor verschillende regio’s en dienstonderdelen. Iedere adviseur heeft zijn/haar eigen specialisme en is tevens aangewezen als centrale aanspreekpunt bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Fadla Hajioui is als managementassistente de verbindende factor binnen het team.

Peter Kole

Eindverantwoordelijkheid van het bureau, kennisoverdracht en nieuwe ontwikkelingen. Voorzitter van het nationale en internationale overleg van veiligheidsbeambten.


m. Peter.Kole@rws.nl

William van Rijswijk

Adviseur veiligheidsbeambte, accounthouder voor WNN en PPO, eerste aanspreekpunt voorde nieuwbouwprojecten Gaasperdammertunnel en de Blankenburgverbinding, algemeen technisch inhoudelijke ondersteuning van de afdeling VB.


m. William.van.Rijswijk@rws.nl

Gerda Keereweer

Adviseur veiligheidsbeambte, accounthouder voor VWM, eerste aanspreekpunt voor Zuidasdok en als specialisatie: Opleiden, trainen en oefenen en Incidentevaluaties.


m. Gerda.Keereweer@rws.nl

Helmut Breedeveld

Adviseur veiligheidsbeambte, accounthouder voor WNZ. Eerste aanspreekpunt voor het nieuwbouwproject A16-A13 (Rottemerentunnel) en de renovatie van de Heinenoordtunnel. IFV Handreiking Tunnelincidentbestrijding en lid van het Steunpunt tunnelveiligheid. Specialisatie: wet- en regelgeving en QRA.


m. Helmut.Breedeveld@rws.nl

Joyce Vreede

Adviseur veiligheidsbeambte, coördinatie van de adviezen, trekker auditprogramma BVB, ontwikkelen adviesfilosofie, accounthouder Zuid-Nederland, Oost-Nederland, Zee en Delta en GPO.


m. Joyce.Vreede@rws.nl

Fadla Hajioui

Managementassistente


m. Fadla.Hajioui@rws.nl

Ontwikkelingen binnen het team

We zijn continu bezig met het verbeteren en het efficiënter maken van onze manier van werken. Het BVB werkoverleg is de spil van het management van het team. Daarnaast is er specifiek accounthoudersoverleg waar uitwisseling op operationeel niveau kan plaatsvinden. In 2018 is gestart met een training “Omgaan met ongemak”. Met deze training ontwikkelen we onze vaardigheden in aanspreken en het benoemen van specifieke zorgen. Verder is het team actief binnen COB en KPT in verschillende werkgroepen en draagt iedereen bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding op zijn of haar specialisme(n).