Binnen en buiten RWS dezelfde boodschap brengen

In het Nederlandse “tunnelland” spelen veel partijen een rol, heel veel. Peter Kole heeft als veiligheidsbeambte contact met een groot aantal van die spelers. Soms om samen te werken, soms om te signaleren, soms om te agenderen. Altijd met hetzelfde doel: de tunnelveiligheid vergroten. Met enige regelmaat zoekt Peter daarom Bob Demoet op. Bob Demoet is coördinerend tunnel-HID bij Rijkswaterstaat. Wat is zijn rol en wat hebben Peter en Bob aan elkaar?

Bob Demoet en Peter Kole over het belang van context

De coördinerend tunnel-HID focust zich primair op het inrichten en uitvoeren van het landelijk tunnelbeheer. Dat tunnelbeheer wordt steeds meer landelijk opgepakt in plaats van regionaal. Bob Demoet: “De vernieuwingen en ontwikkelingen raken alle tunnelbeheerders. Daarom pakken we dit landelijk op en stellen we bijvoorbeeld testprotocollen voor vluchtdeuren op. Zo ontstaat er uniformiteit en verbetert de kwaliteit.” Daarnaast is de coördinerend tunnel-HID aanspreekpunt voor politieke vragen uit Den Haag en springt hij in bij grotere issues, zoals het dossier verminderende brandwerendheid.

Web van rollen, taken en verantwoordelijkheden

Bob beaamt direct dat er rondom tunnels een uitgebreid netwerk is van organisaties die een rol spelen. “Bij een tunnel is het op de een of andere manier altijd meteen spannend. Veel mensen zien een tunnel als iets ingewikkelds of bijzonders. Daarom is er in vergelijking met bijvoorbeeld sluizen veel opgetuigd en dat is zeker niet erg, zolang er maar samengewerkt wordt, we in één taal met elkaar praten en we elkaar niet in de weg gaan zitten.” stelt Bob.


“Als er ‘gedoe’ is vanuit de operatie helpt het als je snapt wat er speelt. Want protocollen aanscherpen om het aanscherpen geeft niet de grootste kans op verbetering, met elkaar in gesprek gaan wel.”

Elkaar niet in de weg zitten

Omdat tunnels dus snel als ingewikkeld worden gezien, is er behoefte aan mensen die kunnen uitleggen hoe het zit. Peter kan vanuit zijn rol zaken uit elkaar trekken en feitelijk kijken hoe het met de veiligheid is gesteld. Peter: “Zo help ik Bob om politieke verantwoordelijkheid af te kunnen leggen. Als veiligheidsbeambte heb ik ook contact met het netwerk buiten RWS, zoals de bevoegd gezagen. En soms heb ik een ander en breder overzicht van de status van de RWS-tunnels dan Bob, dus dan informeren we elkaar en weten we wat er speelt. Zo versterken we elkaar.”

Dezelfde taal

De gemeenschappelijke taal en boodschap tussen Bob en Peter zit ook wel goed. Bob: “Het is van cruciaal belang dat wij overal dezelfde boodschap brengen. Dat er geen speelruimte ontstaat in interpretaties van regelgeving of de tunnelstandaard. Peter en ik stemmen vaak even af en informeren elkaar over ontwikkelingen in projecten of organisaties. In de diverse overlegstructuren waarin één van ons vertegenwoordigd is signaleren of agenderen we, met in ons achterhoofd het standpunt van de ander. Zo verras je elkaar niet, maar zorg je er samen voor dat er geen ruis ontstaat.”


Samenwerken

Bob en Peter zien elkaar als belangrijke sparringpartner. Ze begrijpen beiden in welke transitie Rijkswaterstaat zit en wat voor invloed die context heeft. Ze overzien het netwerk, kennen ieders belangen en kunnen vanuit een helicopterview naar bepaalde problematiek kijken. Peter: “Als er ‘gedoe’ is vanuit de operatie helpt het als je snapt wat er speelt. Want protocollen aanscherpen om het aanscherpen geeft niet de grootste kans op verbetering, met elkaar in gesprek gaan wel. En nog beter: buiten de hectiek om, zonder belang, met elkaar sparren. Dat je de context begrijpt en de invloed daarvan meeweegt in je standpunt. Zodat de verstandhouding optimaal is wanneer er gedoe ontstaat.”

Het nieuwe Landelijk Tunnelbeheerteam

Onlangs is besloten een nieuw team op te richten: het Landelijk Tunnelbeheerteam (LTB). Dat team gaat een impuls geven aan het verder professionaliseren van tunnelbeheer. U leest hier verderop in dit Jaarverslag meer over. Bob: “Ron van den Ende is de programmamanager van dit team en ik heb zeer regelmatig contact met hem. Ik maak voor Ron bijvoorbeeld de koppeling met het politieke speelveld, zodat bepaalde kwesties eventueel geagendeerd kunnen worden.”