Colofon

Bureau Veiligheidsbeambte wegtunnels Rijkswaterstaat

Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht


Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

www.rijkswaterstaat.nl

0800 - 8002 (gratis, dagelijks 06.00 - 22.30 uur)


April 2019

Wilt u dit jaarverslag als PDF downloaden?

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit jaarverslag?

Neem dan contact met ons op via veiligheidsbeambte@rws.nl

Tekst en coördinatie:

Detail Devil (Dyantha van Rooij – Desloover)


Video:

Presskit Media (Dennis van der Velden,
Gisella van Geenen)


Opmaak en infographic:

Presskit Media (Dennis van der Velden, Gisella van Geenen), Daisy illustratief ontwerpburo

(Daisy Erades)


Fotografie:

Presskit Media (Dennis van der Velden)


Mediatheek Rijkswaterstaat:

Ton Borsboom, Tineke Dijkstra,
Thomas Fasting, John Gundlach,
Marco Peters, Ton Poortvliet,
Harry van Reeken